Opgaveformulier Aspirantlid

Vul dit formulier in als we kennis met je hebben gemaakt, en je wilt starten met de proeflessen.

Na het invullen van het onderstaande formulier vragen we je om € 45,- over te maken naar onze rekening: 

NL37 RABO 0324 6583 89 t.n.v. Penningmeester J. Hoeksema